ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเวลาทำงาน

เครื่องบันทึกเวลาทำงาน Biometry ได้เข้าสู่ชีวิตประจำวันของหลาย ๆ คนแล้ว ไม่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรืออยู่ภายใต้การพัฒนาประเทศจะพัฒนาอย่างไรพวกเขาจะมีแนวคิดในการจดจำใบหน้า เมืองและเมืองในประเทศเหล่านี้ใช้อุปกรณ์นี้ เป็นประโยชน์ไม่เพียงเพื่อความปลอดภัย แต่สำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) เช่นกัน ผู้ใช้ใช้เทคโนโลยีนี้ร่วมกับระบบการเข้าร่วมประชุมเวลาเพื่อทำเครื่องหมายพฤติกรรมการใช้เวลาของพนักงาน มันเป็นตีในหมู่เจ้าของ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

เครื่องบันทึกเวลาทำงานไบโอเมตริกซ์ทำได้อย่างไร

ขั้นตอนแรกคือการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในเครื่องเทอร์มินัล ฐานข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเลือกของผู้ใช้ พนักงานทุกคนได้รับการลงทะเบียนเรียนในเครื่องบันทึกเวลาทำงาน รายละเอียดใบหน้าของพวกเขาจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ครั้งต่อไปเป็นต้นไปพวกเขาจะต้องมองกล้อง การเข้าร่วมประชุมจะถูกทำเครื่องหมายหากลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากรวดเร็วและถูกต้องในการบันทึกรายละเอียดการเข้างานของพนักงาน หลาย บริษัท เลือกที่จะเลือกแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อให้งานของพวกเขาสำเร็จ บริษัท ขนาดใหญ่มักแต่งตั้งพนักงานเพื่อดูแลฟังก์ชั่นนี้ มีการเข้าร่วมการลงทะเบียนที่พนักงานทำเครื่องหมายด้วยตัวเองประจำวันเวลาเข้าและออก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลสมุดทะเบียนเรียนศึกษาพฤติกรรมการรักษาเวลาของพนักงานตามรายการต่างๆ หาก บริษัท ไม่ต้องการพิจารณาตัวเลือกนี้พวกเขาก็สามารถทำสัญญากับ บริษัท ภายนอกได้ จ้างบริษัท ภายนอกเพื่อดูแลงานให้สะดวก อย่างไรก็ตาม บริษัท หมีค่าใช้จ่ายในการดูแลหลังจากเวลาและการเข้าร่วมของ บริษัท ลูกค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับเดียวกันและสำหรับการมีส่วนร่วมในงาน นี่เป็นวิธีการทำงานของธุรกิจ มันเป็นผูกพันที่จะเสียค่าใช้จ่ายของ บริษัท ลูกค้ามากขึ้น ในทางกลับกันการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบปากกาและกระดาษอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าราคาไม่แพงเท่าที่ควร พนักงานที่คอยดูแลงานนี้อาจไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง การเจาะรู Buddy เป็นไปได้ ด้านบนของทุกอย่างพนักงานต้องได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำ

เครื่องบันทึกเวลาทำงานไบโอเมตริกซ์ถูกกว่า

เครื่องบันทึกเวลาทำงานเป็นแอพพลิเคชันที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดจำใบหน้าที่เปิดใช้งานได้ ต้องมีการติดตั้งอย่างเป็นระบบและต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะมีการใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซื้อระบบการเข้าร่วมประชุมเวลาเป็นค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทนเป็นระยะ ๆ จะไม่ขอขึ้นเงินเดือน จะไม่แสดงความไม่สนใจในการทำงานพิเศษหรือไม่พอใจกับนายจ้าง จะให้ผลลัพธ์ที่ทันเวลาและแม่นยำ วันนี้ บริษัท มากขึ้นมีการขยับไปใช้ระบบการเข้าร่วมประชุมเวลา พวกเขาไม่ได้รักษาทะเบียนแบบดั้งเดิมเพื่อบันทึกเวลาและรายละเอียดการเข้าร่วม พวกเขาพบว่ามีผลกำไรมากกว่าวิธีดั้งเดิมในการดูแลรักษา งานวิจัยระบุว่าเกือบ 88% ของ บริษัท ที่มีชื่อเสียงโดยอัตโนมัติเวลาและการเข้าร่วมของพวกเขา ในการสำรวจดำเนินการของ บริษัท เหล่านั้นที่ไม่อัตโนมัติเวลาและการเข้า

Comments are closed.