GPS Tracking อุปกรณืติดตามรถยนต์

  GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของตัวอุปกรณ์ และจะส่งผ่านข้อมูลต่ำแหน่งที่อยู่ของตัว GPS Tracking ผ่านไปยังเครื่องรับปลายทาง เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking ได้

GPS Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ถ้านำไปใช้ในรถยนต์ จะเรียกว่า GPS Tracking, Car Tracking หรือ ระบบติดตามรถ ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ ติดตามรถยนต์ที่ดี จะสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซด์ หรือรถไถ และตัว GPS Tracking ยังสามารถนำไปใช้กับคน (Personal Tracking) หรือสัตว์เลี้ยง เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งก็สามารถทำได้

ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ติดตามคนหรือสัตว์นั้น จะทำงานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้นจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ตามความสามารถของ GPS Tracking System นั้นๆ

การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online

ระบบ GPS Tracking หรือ GPS ติดตามยานพาหนะนั้น จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนตามรูปภาพด้านล่าง

  1. เครื่อง GPS Tracker ที่ติดกับยานพาหนะ จะรับข้อมูลจากดาวเทียมทั่วโลก 3 ตัวขึ้นไป เพื่อคำนวณค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ
  2. ตัวเครื่อง GPS Tracker ส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ ผ่านระบบ GPRS ของผู้ให้บริการ SIM โทรศัพท์ AIS หรือ DTAC หรือ 3G
  3. ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ส่งต่อข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ได้รับจาก tracker ไปที่ Server ที่กำหนดไว้ Process การทำงานจากขั้นตอน 1-3 ในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ส่วนตัวเครื่อง GPS Tracker จะทำการส่งพิกัดตำแหน่งตัวรถ ทุกๆ 5 – 30 วินาที เพื่อไปเก็บไว้ที่ Server ที่มีความปลอดภัยสูง
  4. ผู้ใช้สามารถเรียกดู ตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะที่ติดเครื่อง GPS Tracker ที่เก็บไว้ใน Server ได้จากเครื่อง Computer หรือมือถือที่เชื่อมต่อ internet และยังสามารถเรียกดูประวัติการเดินทางย้อนหลัง หรือสั่งดับเครื่องยนต์ ฯลฯ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง SMS/E-mail

Comments are closed.